ΜΠΑΜΠΟΥ

Τα μπαμπού, bamboo, ανήκουν στην οικογένεια των αγρστώδων, Grammineae ή Poaceae. Έχουν πολλά γένη όπως το Phyllostachys, Pseudosasa, bambusa , Pleioblastus, Fargesia  και άλλα πολλά. Έχουν πολλά είδη σε κάθε γένος όπως τα aurea , aureosulcata, nigra, japonica. ventricosa, pygmaeus. Τα είδη των μπαμπού πολλές φορές έχουν και ποικιλίες όπως οι spectabilis, aureocaulis και άλλα. Τα φυτά μπαμπού είναι κοσμοπολίτικα φυτά εξαιρετικά ανθεκτικά και πολύτιμα για κάθε κήπο και βεράντα.

Τα μπαμπού ανήκουν στην οικογένεια των αγρστώδων Grammineae ή Poaceae