ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Μελέτη είναι το πιο σημαντικό στάδιο σε ένα Έργο Πρασίνου. Θα εξετάσει την Διαχείριση του Υδάτινου Πόρου τα Φυτά που θα τοποθετηθούν και τις θέσεις φύτευσης τους. Άλλες φορές η άρδευση κάποιου τέτοιου έργου γίνεται από πάροχο, άλλες φορές από πηγάδι ή γεώτρηση. Χωματουργικά, Πλακόστρωτα, Σιντριβάνια, Βραχόκηποι, Φωτισμός και άλλες κατασκευές εξετάζονται στην Μελέτη Έργων Πρασίνου ώστε η χρήση των υλικών να είναι ορθολογιστική και η αναμενόμενη. Η οικονομία του έργου και η επιλογή σωστών αναλογιών στα είδη των φυτών θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα έργο που στο πέρασμα του χρόνου θα γίνεται πιο ολόκληρο, πιο όμορφο και σημαντικότερο.    

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Το σημαντικότερο βήμα ενός σωστού έργου

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε