ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπάρχουν 2 προϊόντα.

Έξυπνη Γεωργία. Η συγκρότηση των τεχνολογιών για να φτιάξουν καινούριες καλλιεργητικές πρακτικές σε εντατικές ή εκτατικές καλλιέργειες. Αφορά όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η okeania επικεντρώνεται στην προσφορά προϊόντων παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων είτε παραγωγής, είτε μεταποίησης, είτε αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων. Sense Stations. Εστιάζεται ομοίως και στην προσφορά προϊόντων άμεσης ανταπόκρισης Sense and React.

ΟΚΕΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καινούριες Καλλιεργητικές Πρακτικές

Subcategories

Ενεργά φίλτρα