ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Η Γεωργία καταναλώνει συντριπτικά τα μεγαλύτερα ποσά του γλυκού νερού. Με αυτό το νερό παράγουμε τα γεωργικά προϊόντα. Ένα αρδευτικό σύστημα χωραφιού πρέπει να κάνει ορθολογική χρήση του υδάτινου πόρου. Να μειώνει τις εργατικές ώρες που αφιερώνουμε για τη χρήση και τη συντήρηση του. Να παρέχει ομοιόμορφα νερό στο χώρο όπως αυτός το χρειάζεται. Να μας βοηθά στην ορθολογιστική χρήση των εργατικών ωρών που αφιερώνουμε σε άλλες καλλιεργητικές πρακτικές.

Άρδευση Χωραφιού Αρδευτικά Συστήματα ποτίσματος Χωραφιού

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε