ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

Το χώμα σε σχέση με τα φυτά δεν είναι παρά ένα αδρανές υλικό που χρησιμεύει στην στήριξη του φυτού και θα φιλοξενήσει τα ριζικά συστήματα του φυτού από όπου θα αντλήσουν θρεπτικά συστατικά. Για αυτό τον λόγο μπορούμε να καλλιεργήσουμε φυτά παντού, ακόμη και σε θρεπτικά διαλύματα. Το χώμα χαρακτηρίζεται από φυσικές και χημικές ιδιότητες. Αυτές είναι τελικά που θα ορίσουν την ποιότητα του χώματος.   

ΦυτοΧώματα Στις καλύτερες Τιμές Πώληση Χονδρική Λιανική